logo dogPacer Norge

Feilsøking og koder dogPACER

Spørsmål: Hvorfor viser min dogPACER Treadmill-datamaskinskjerm EO og den vil ikke slå seg på?

Svar: Vi har en innebygd sikkerhetsfunksjon som bare lar dogPACER tredemølle fungere hvis den røde magnetnødnøkkelen er på plass.

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis beltet sklir/drar til høyre?

Svar: Dette betyr at høyresiden ikke har nok stramming. For å fikse, stram høyre knott mens tredemøllen er på og går mellom 1-1,5 mph, stram til beltet er sentrert.

Gjør det samme på venstresiden hvis den sklir/drar til venstre

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis jeg har nok beltespenning til høyre, men beltet fortsetter å gå til høyre?

Svar: I denne situasjonen lar du høyre knott være i fred og løsne spenningen på venstre knott mens tredemøllen er på og går mellom 1-1,5 mph, løsne til beltet er sentrert.

Spørsmål: Tredemøllen min er på, jeg kan se gult lys på, datamaskinen går, men tredemøllebeltet mitt fungerer ikke. Hva burde jeg gjøre?

Svar: Det kan være en monteringsfeil. Slå først av det gule lyset, vent noen sekunder og slå det på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, fortsett til trinn to. Trinn to, slå av Amber-lyset og koble fra tredemøllen. Kontroller at datamaskinkabeltilkoblingen fra tredemøllen til datamaskinen er riktig montert. Sjekk datamaskinens kabelstifter, det skal være 5 rette metallstifter. Når datamaskinkabelen er riktig tilkoblet skal du her et klikk. Fortsett deretter med å koble til tredemøllen og slå på det gule lyset igjen; beltet på tredemøllen skal fungere.

Spørsmål: Tredemølle beltet mitt lager en gnisselyd, hva skal jeg gjøre?

Svar: Dette problemet kan oppstå når beltet berører plasten på utsiden av rammen, eller et problem med remspenningen. Juster først remspenningen og sørg for at beltet ikke berører rammen. Hvis du fortsatt hører gnidningslyden, snu tredemøllen på siden og sørg for at beltet ikke er gjemt under de “L”-formede metallrammekrokene.